Om Zeri electric

”En kompetent, tillmötesgående samt noggrann personal som ger allt för beställaren”

Vi utför alla typer av arbeten inom el, tele och data. Specialområden för oss är servicearbeten, ombyggnationer samt mindre entreprenader. Korta inställelsetider och flexibel personal är viktigt för oss. Kunden i fokus.

Våra grundprinciper:

Punktlighet är grunden för en bra installation och ett gott samarbete.

Vi värdesätter kundens tid och prioriterar punktlighet som en bra start på ett gott samarbete.

Professionella installationer till ett konkurrenskraftigt pris.

Installationer utförs i samråd med beställare för bästa tänkbara lösning och prisbild.

Flexibel och målmedveten personal med kunden i fokus.

Personalen tillsammans med kunden bestämmer  tidpunkt när vi kan börja och slutföra vårt arbete.

Noggrannhet och kvalitet både på små och stora installationer.

Vår målsättning är att alltid lämna utförda installationer till kunds belåtenhet och önskemål.