Tjänster
INSTALLATION – FRÅN SERVICE TILL TOTALENTREPENAD

Vi installerar el-, tele- och datalösningar.

Vi utför allt inom el, tele och datainstallationer. Det kan vara alltifrån montering av elcentraler till avancerade belysningsstyrningar, motorinstallationer samt annat som kräver elanslutning.

Butiksinstallationer

Inom elsidan har vi bl.a specialiserat oss på installationer till butiker.

Totalentreprenader

Vi projekterar totalentreprenader av el och tele för allt ifrån hem till butik och kontor.

Energi & belysning

Energilösningar inom belysning.

Kommunikation

Vi utför installation och uppgraderingar av alla typer av kommunikationsutrustningar.

Kameror & butikslarm

Vi monterar och installerar även CCTV kamera lösningar och larmbågar.